Športska udruga studenata Pravnog fakulteta Zagreb organizira i provodi
sportske aktivnosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Osnovni ciljevi Udruge su:

 • promicanje, razvoj i unaprijeđenje športskih aktivnosti na Pravnom fakultetu;
 • jačanje sportskih aktivnosti koje su praćene kroz akademsku izobrazbu svakog pojedinca kao budućeg člana akademske zajednice i društva općenito;
 • nužnost fizičke aktivnosti uz proces učenja;
 • izgradnja akademski obrazovanih članova društva koji kroz sport usvajaju sustav vrijednosti prožet općim kulturnim vrijednostima: etičnost, pravednost, moral;
 • suzbijanje međunacionalnih predrasuda i svih oblika netrepeljivosti te poticaj na razumijevanje među ljudima;
 • povezivanje i mobilnost među studentima.

Djelatnosti Udruge su:

 • planiranje rada i razvitka športa na Pravnom fakultetu;
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
 • poduka i trening studenata u natjecateljske i/ili rekreativne svrhe;
 • priprema svojih članova za sudjelovanje u sustavu sveučilišne, odnosno državne studentske reprezentacije;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje stručnog rada;
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge;
 • ukupnom aktivnošću Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;
 • organiziranje i vođenje športskih natjecanja.

Udruga je članica Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza kao pokrovne organizacije unutar koje se sustavno provode svi oblici sportskih natjecanja.


Sjedište Udruge jest na adresi Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb.
Uredovno vrijeme je po dogovoru.